آیت‌الله سید محمد‌نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت

آیت‌الله سید محمد‌نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت

عصر امروز آیت‌الله سید محمد نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت.

آیت‌الله سید محمد‌نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت

(image)

عصر امروز آیت‌الله سید محمد نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت.
آیت‌الله سید محمد‌نقی شاهرخی ‌دعوت حق را لبیک گفت

ممکن است بپسندید...