توزيع آش نذری ۸۰ تنی در شیراز

توزيع آش نذری ۸۰ تنی در شیراز

مدیر موسسه فرهنگی امام هادی(ع) با اعلام جزییات توزیع آش نذری ۸۰ تنی در ۲۸ صفر گفت: توزیع آش صلواتی از ساعت ۵ صبح ۲۸ امروز در پارک خلدبرین آغاز و همچنان ادامه دارد.

توزيع آش نذری ۸۰ تنی در شیراز

(image)

مدیر موسسه فرهنگی امام هادی(ع) با اعلام جزییات توزیع آش نذری ۸۰ تنی در ۲۸ صفر گفت: توزیع آش صلواتی از ساعت ۵ صبح ۲۸ امروز در پارک خلدبرین آغاز و همچنان ادامه دارد.
توزيع آش نذری ۸۰ تنی در شیراز

ممکن است بپسندید...