دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

در دادگاه قضاوت حسن روحانی، تحریم ها مقصر اصلی گران شدن دلار بوده اند و با برداشتن این تحریم ها، اوضاع دلار به وضعیت سابق برگشته و قیمت دلار کاهش پیدا می کند.

دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

(image)

در دادگاه قضاوت حسن روحانی، تحریم ها مقصر اصلی گران شدن دلار بوده اند و با برداشتن این تحریم ها، اوضاع دلار به وضعیت سابق برگشته و قیمت دلار کاهش پیدا می کند.
دلار افسار پاره کرد/ باز هم پای جمشید بسم‌الله در میان است؟!

ممکن است بپسندید...