رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

(image)

پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.
رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

ممکن است بپسندید...