صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات گفت: صادقی در صحبت‌های اخیرش نام رئیس سابق دانشگاه کاشان را «کوکبی» بیان کرده؛ این در حالی است که دانشگاه کاشان هیچ‌وقت رئیسی به این نام نداشته است!

صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

(image)

عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات گفت: صادقی در صحبت‌های اخیرش نام رئیس سابق دانشگاه کاشان را «کوکبی» بیان کرده؛ این در حالی است که دانشگاه کاشان هیچ‌وقت رئیسی به این نام نداشته است!
صادقی به‌جای رسیدگی به‌مشکلات دانشجویان به‌دنبال سیاسی‌بازی است/ از طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه کاشان استقبال می‌کنم

ممکن است بپسندید...