ویکی‌لیکس اسنادی آمریکایی درباره انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد

ویکی‌لیکس اسنادی آمریکایی درباره انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد

سایت «ویکی‌لیکس» امروز دوشنبه بیش از نیم میلیون سند از اسناد سال ۱۹۷۹ آمریکا را منتشر کرد که سندها مربوط به انقلاب اسلامی ایران، تصرف مسجد الحرام و دیگر موضوعات هستند.

ویکی‌لیکس اسنادی آمریکایی درباره انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد

(image)

سایت «ویکی‌لیکس» امروز دوشنبه بیش از نیم میلیون سند از اسناد سال ۱۹۷۹ آمریکا را منتشر کرد که سندها مربوط به انقلاب اسلامی ایران، تصرف مسجد الحرام و دیگر موضوعات هستند.
ویکی‌لیکس اسنادی آمریکایی درباره انقلاب اسلامی ایران منتشر کرد

ممکن است بپسندید...