پیام تسلیت آخوندی در خصوص حادثه قطار!

پیام تسلیت آخوندی در خصوص حادثه قطار!

وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مردم استان آذربایجان ضایعه تاسف بار جان باختن هموطنان این استان را در حادثه قطار مشهد– تبریز تسلیت گفت.

پیام تسلیت آخوندی در خصوص حادثه قطار!

(image)

وزیر راه و شهرسازی در پیامی به مردم استان آذربایجان ضایعه تاسف بار جان باختن هموطنان این استان را در حادثه قطار مشهد– تبریز تسلیت گفت.
پیام تسلیت آخوندی در خصوص حادثه قطار!

ممکن است بپسندید...