اعلام آمادگی برای برگزاری دوره آموزش تاریخ شفاهی افغانستان/ مشارکت در تاسیس سینمای چند سالنه در کابل

اعلام آمادگی برای برگزاری دوره آموزش تاریخ شفاهی افغانستان/ مشارکت در تاسیس سینمای چند سالنه در کابل

نشست مشترک دکتر نوروزی معاون رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با محمد حمزه زاده قائم مقائم حوزه هنری و رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در محل حوزه هنری برگزار شد.

اعلام آمادگی برای برگزاری دوره آموزش تاریخ شفاهی افغانستان/ مشارکت در تاسیس سینمای چند سالنه در کابل

(image)

نشست مشترک دکتر نوروزی معاون رایزن فرهنگی ایران در افغانستان با محمد حمزه زاده قائم مقائم حوزه هنری و رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری در محل حوزه هنری برگزار شد.
اعلام آمادگی برای برگزاری دوره آموزش تاریخ شفاهی افغانستان/ مشارکت در تاسیس سینمای چند سالنه در کابل

ممکن است بپسندید...