فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

هرچند رابطه فیدل با حزب کمونیست کوبا پیش از پیروزی انقلاب شروع شده بود اما او یک کمونیست تمام عیار نبود حتی نیکسون هم پس از دیدار با او تایید کرد که رهبر انقلاب کوبا یک کمونیست نیست.

فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

(image)

هرچند رابطه فیدل با حزب کمونیست کوبا پیش از پیروزی انقلاب شروع شده بود اما او یک کمونیست تمام عیار نبود حتی نیکسون هم پس از دیدار با او تایید کرد که رهبر انقلاب کوبا یک کمونیست نیست.
فیدل؛ دیوانه دوست داشتنی!/ داستان مردی که با ۱۲ نفر انقلاب کرد

ممکن است بپسندید...