واکنش رئیس جمهور مستعفی یمن به تشکیل دولت نجات ملی

واکنش رئیس جمهور مستعفی یمن به تشکیل دولت نجات ملی

ریاست‌جمهوری مستعفی یمن تشکیل دولت از سوی انصارالله و علی عبدالله صالح را محکوم کرد.

واکنش رئیس جمهور مستعفی یمن به تشکیل دولت نجات ملی

(image)

ریاست‌جمهوری مستعفی یمن تشکیل دولت از سوی انصارالله و علی عبدالله صالح را محکوم کرد.
واکنش رئیس جمهور مستعفی یمن به تشکیل دولت نجات ملی

ممکن است بپسندید...