وزیر کشور برای تشییع شهدای اربعین حسینی به خوزستان سفر می کند

وزیر کشور برای تشییع شهدای اربعین حسینی به خوزستان سفر می کند

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) به منظور شرکت در مراسم تشییع شهدای اربعین حسینی که در حله عراق به شهادت رسیدند به استان خوزستان سفر می کند.

وزیر کشور برای تشییع شهدای اربعین حسینی به خوزستان سفر می کند

(image)

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) به منظور شرکت در مراسم تشییع شهدای اربعین حسینی که در حله عراق به شهادت رسیدند به استان خوزستان سفر می کند.
وزیر کشور برای تشییع شهدای اربعین حسینی به خوزستان سفر می کند

ممکن است بپسندید...