اثر ماست بر کاهش استرس و اضطراب

اثر ماست بر کاهش استرس و اضطراب

طبق یافته محققان، مصرف ماست موجب تسکین اختلال اضطراب شده و با استرس مقابله می کند.

اثر ماست بر کاهش استرس و اضطراب

(image)

طبق یافته محققان، مصرف ماست موجب تسکین اختلال اضطراب شده و با استرس مقابله می کند.
اثر ماست بر کاهش استرس و اضطراب

ممکن است بپسندید...