استفتاء از رهبر انقلاب درباره یک عمل خرافی در پایان ماه صفر

استفتاء از رهبر انقلاب درباره یک عمل خرافی در پایان ماه صفر

تصویری با موضوع “استفتاء از رهبرانقلاب درباره عمل خرافی کوبیدن درِ مساجد در پایان ماه صفر” منتشر می‌شود.

استفتاء از رهبر انقلاب درباره یک عمل خرافی در پایان ماه صفر

(image)

تصویری با موضوع “استفتاء از رهبرانقلاب درباره عمل خرافی کوبیدن درِ مساجد در پایان ماه صفر” منتشر می‌شود.
استفتاء از رهبر انقلاب درباره یک عمل خرافی در پایان ماه صفر

ممکن است بپسندید...