منصوریان: تاکتیک‌هایمان را تغییر داده‌ایم/ صبا به خط قرمز رسیده است

منصوریان: تاکتیک‌هایمان را تغییر داده‌ایم/ صبا به خط قرمز رسیده است

سرمربی استقلال می گوید در مسیر مستقیم حرکت خواهند کرد و با توجه به تیم جوانی که دارند به دست اندازها توجه نمی کنند.

منصوریان: تاکتیک‌هایمان را تغییر داده‌ایم/ صبا به خط قرمز رسیده است

(image)

سرمربی استقلال می گوید در مسیر مستقیم حرکت خواهند کرد و با توجه به تیم جوانی که دارند به دست اندازها توجه نمی کنند.
منصوریان: تاکتیک‌هایمان را تغییر داده‌ایم/ صبا به خط قرمز رسیده است

ممکن است بپسندید...