ارتش ترکیه با چراغ سبز آمریکا وارد سوریه شده است

ارتش ترکیه با چراغ سبز آمریکا وارد سوریه شده است

همزمان با تلاش ارتش ترکیه برای کنترل شهر «الباب» در شمال سوریه یکی از رهبران کرد سوری تاکید کرد، آنها اجازه پیشروی به نیروهای ترکیه را به سمت الباب نخواهند داد و به مقابله با آنها خواهند پرداخت.

ارتش ترکیه با چراغ سبز آمریکا وارد سوریه شده است

(image)

همزمان با تلاش ارتش ترکیه برای کنترل شهر «الباب» در شمال سوریه یکی از رهبران کرد سوری تاکید کرد، آنها اجازه پیشروی به نیروهای ترکیه را به سمت الباب نخواهند داد و به مقابله با آنها خواهند پرداخت.
ارتش ترکیه با چراغ سبز آمریکا وارد سوریه شده است

ممکن است بپسندید...