با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید

با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شیراز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس با بیان اینکه با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید، اعلام کرد: مجلس باید بزرگ‌ترین سنگر دفاع از ارزش‌ها باشد؛ ولی در موارد متعدد به جای ورود انقلابی، سکون انزوایی را در پیش گرفته است.

با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید

(image)

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شیراز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس با بیان اینکه با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید، اعلام کرد: مجلس باید بزرگ‌ترین سنگر دفاع از ارزش‌ها باشد؛ ولی در موارد متعدد به جای ورود انقلابی، سکون انزوایی را در پیش گرفته است.
با ادامه سکوت خود به مردم ایران اسلامی توهین نکنید

ممکن است بپسندید...