تمدید تحریم داماتو تضعیف برجام نیست

تمدید تحریم داماتو تضعیف برجام نیست

در آستانه به رای گذاشته شدن تمدید تحریم‌ها علیه ایران در سنا، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که تصویب تمدید این تحریم‌ها علیه ایران نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌آید.

تمدید تحریم داماتو تضعیف برجام نیست

(image)

در آستانه به رای گذاشته شدن تمدید تحریم‌ها علیه ایران در سنا، یک مقام ارشد دولت آمریکا اعلام کرد که تصویب تمدید این تحریم‌ها علیه ایران نقض توافق هسته‌ای به شمار نمی‌آید.
تمدید تحریم داماتو تضعیف برجام نیست

ممکن است بپسندید...