سخنرانی اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های قزوین در شش شهرستان

سخنرانی اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های قزوین در شش شهرستان

با هماهنگی‌های صورت گرفته با ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان‌های آبیک، البرز، اقبالیه، بوئین زهرا، تاکستان و محمدیه؛ اعضای شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان قزوین سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شش شهرستان قزوین خواهند بود.

سخنرانی اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های قزوین در شش شهرستان

(image)

با هماهنگی‌های صورت گرفته با ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان‌های آبیک، البرز، اقبالیه، بوئین زهرا، تاکستان و محمدیه؛ اعضای شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان قزوین سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شش شهرستان قزوین خواهند بود.
سخنرانی اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های قزوین در شش شهرستان

ممکن است بپسندید...