سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه وارد آنکارا شد

سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه وارد آنکارا شد

ایتان نائح، سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه با عادی شدن روابط دو کشور وارد آنکارا شد.

سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه وارد آنکارا شد

(image)

ایتان نائح، سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه با عادی شدن روابط دو کشور وارد آنکارا شد.
سفیر جدید رژیم صهیونیستی در ترکیه وارد آنکارا شد

ممکن است بپسندید...