عمده پرداخت‌های نجومی در حوزه وزارت اقتصاد بوده/ طیب‌نیا برای نظارت و پیگیری کوتاهی کرد

عمده پرداخت‌های نجومی در حوزه وزارت اقتصاد بوده/ طیب‌نیا برای نظارت و پیگیری کوتاهی کرد

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در گزارشی که دیوان محاسبات در مجلس قرائت کرد مشخص شد ۸۰ درصد این پرداختی های غیرقانونی در حوزه وزارت اقتصاد بوده که این مسئله بیانگر پیشگام بودن این وزارتخانه است.

عمده پرداخت‌های نجومی در حوزه وزارت اقتصاد بوده/ طیب‌نیا برای نظارت و پیگیری کوتاهی کرد

(image)

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در گزارشی که دیوان محاسبات در مجلس قرائت کرد مشخص شد ۸۰ درصد این پرداختی های غیرقانونی در حوزه وزارت اقتصاد بوده که این مسئله بیانگر پیشگام بودن این وزارتخانه است.
عمده پرداخت‌های نجومی در حوزه وزارت اقتصاد بوده/ طیب‌نیا برای نظارت و پیگیری کوتاهی کرد

ممکن است بپسندید...