عکس/ تیپ جادوگر فوتبال آسیا را سی سال پیش اینجا ببینید

عکس/ تیپ جادوگر فوتبال آسیا را سی سال پیش اینجا ببینید

علی کریمی اولین نفر از سمت راست است. در این عکس همچنین فرشید برادر علی که بعدها دروازه بان شد هم حضور دارد.

عکس/ تیپ جادوگر فوتبال آسیا را سی سال پیش اینجا ببینید

(image)

علی کریمی اولین نفر از سمت راست است. در این عکس همچنین فرشید برادر علی که بعدها دروازه بان شد هم حضور دارد.
عکس/ تیپ جادوگر فوتبال آسیا را سی سال پیش اینجا ببینید

ممکن است بپسندید...