مسکو: تصمیمی برای تحویل «اس-۳۰۰» به ترکیه نداریم

مسکو: تصمیمی برای تحویل «اس-۳۰۰» به ترکیه نداریم

دستیار رئیس‌جمهوری روسیه با تأکید بر اینکه «ایران تعهدات مالی خود را در قرارداد تحویل سامانه‌های «اس-۳۰۰» به طور کامل به انجام رسانده است»، گفت: «مسکو فعلا تصمیمی برای تحویل اس-۳۰۰ به ترکیه ندارد».

مسکو: تصمیمی برای تحویل «اس-۳۰۰» به ترکیه نداریم

(image)

دستیار رئیس‌جمهوری روسیه با تأکید بر اینکه «ایران تعهدات مالی خود را در قرارداد تحویل سامانه‌های «اس-۳۰۰» به طور کامل به انجام رسانده است»، گفت: «مسکو فعلا تصمیمی برای تحویل اس-۳۰۰ به ترکیه ندارد».
مسکو: تصمیمی برای تحویل «اس-۳۰۰» به ترکیه نداریم

ممکن است بپسندید...