کاریکاتور مرا با عنوان «مفت فروش» کشیدند اما ایستادیم/قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار‌ تثبیت می‌شود

کاریکاتور مرا با عنوان «مفت فروش» کشیدند اما ایستادیم/قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار‌ تثبیت می‌شود

وزیر نفت با اشاره به اهمیت توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، گفت: این اقدام ۱۰ میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران اضافه می‌کند و قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار تثبیت می‌شود.

کاریکاتور مرا با عنوان «مفت فروش» کشیدند اما ایستادیم/قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار‌ تثبیت می‌شود

(image)

وزیر نفت با اشاره به اهمیت توافق اوپک برای کاهش تولید نفت، گفت: این اقدام ۱۰ میلیارد دلار به درآمدهای نفتی ایران اضافه می‌کند و قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار تثبیت می‌شود.
کاریکاتور مرا با عنوان «مفت فروش» کشیدند اما ایستادیم/قیمت نفت در بالای ۵۰ دلار‌ تثبیت می‌شود

ممکن است بپسندید...