بازداشت سی و چهار نفر به اتهام تبانی در تنیس

بازداشت سی و چهار نفر به اتهام تبانی در تنیس

سی و چهار نفر، از جمله بازیکنان شش تنیسور، در اسپانیا به اتهام تبانی بازداشت شدند.

بازداشت سی و چهار نفر به اتهام تبانی در تنیس

(image)

سی و چهار نفر، از جمله بازیکنان شش تنیسور، در اسپانیا به اتهام تبانی بازداشت شدند.
بازداشت سی و چهار نفر به اتهام تبانی در تنیس

ممکن است بپسندید...