برجام نقض شده است/ به فعالیت‌های هسته‌ای قبل از برجام برمی‌گردیم

برجام نقض شده است/ به فعالیت‌های هسته‌ای قبل از برجام برمی‌گردیم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که برجام به طور کامل توسط آمریکایی‌ها نقض شده است و فکر می کنم که به فعالیت هایمان قبل از برجام برگردیم.

برجام نقض شده است/ به فعالیت‌های هسته‌ای قبل از برجام برمی‌گردیم

(image)

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم که برجام به طور کامل توسط آمریکایی‌ها نقض شده است و فکر می کنم که به فعالیت هایمان قبل از برجام برگردیم.
برجام نقض شده است/ به فعالیت‌های هسته‌ای قبل از برجام برمی‌گردیم

ممکن است بپسندید...