تمدید تحریم‌ها مخالف برجام است/ رفتار دولت آمریکا را دقیق رصد می‌کنیم

تمدید تحریم‌ها مخالف برجام است/ رفتار دولت آمریکا را دقیق رصد می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه گفت: همانگونه که مکررا اعلام شده، مصوبه اخیر مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق بین الملل مبنی بر عدم مداخله در روابط داخلی و بین المللی سایر کشورهاست.

تمدید تحریم‌ها مخالف برجام است/ رفتار دولت آمریکا را دقیق رصد می‌کنیم

(image)

سخنگوی وزارت خارجه گفت: همانگونه که مکررا اعلام شده، مصوبه اخیر مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق بین الملل مبنی بر عدم مداخله در روابط داخلی و بین المللی سایر کشورهاست.
تمدید تحریم‌ها مخالف برجام است/ رفتار دولت آمریکا را دقیق رصد می‌کنیم

ممکن است بپسندید...