توافق نانگ با استقلال خوزستان

توافق نانگ با استقلال خوزستان

آلویس نانگ مهاجم کامرونی و سابق تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با استقلال خوزستان به توافق رسید.

توافق نانگ با استقلال خوزستان

(image)

آلویس نانگ مهاجم کامرونی و سابق تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با استقلال خوزستان به توافق رسید.
توافق نانگ با استقلال خوزستان

ممکن است بپسندید...