رفیعی در ایران برای تراکتورسازی بازی می‌کند/ لازم باشد کرار را جریمه می‌کنیم

 رفیعی در ایران برای تراکتورسازی بازی می‌کند/ لازم باشد کرار را جریمه می‌کنیم

سرمربی تیم تراکتورسازی گفت: اقداماتی برای نگه‌داشتن رفیعی در تراکتورسازی انجام داده‌ایم و فکر می‌کنم اگر او در ایران به فوتبال خود ادامه دهد قطعاً در تراکتورسازی خواهد بود.

 رفیعی در ایران برای تراکتورسازی بازی می‌کند/ لازم باشد کرار را جریمه می‌کنیم

(image)

سرمربی تیم تراکتورسازی گفت: اقداماتی برای نگه‌داشتن رفیعی در تراکتورسازی انجام داده‌ایم و فکر می‌کنم اگر او در ایران به فوتبال خود ادامه دهد قطعاً در تراکتورسازی خواهد بود.
 رفیعی در ایران برای تراکتورسازی بازی می‌کند/ لازم باشد کرار را جریمه می‌کنیم

ممکن است بپسندید...