سهرابی: ماشین‌سازی بد بازی نمی‌کند اما بدشانس است

سهرابی: ماشین‌سازی بد بازی نمی‌کند اما بدشانس است

مدیرعامل ماشین‌سازی می‌گوید: این تیم در مسابقات لیگ امسال با وجود بازیکنان مصدوم بدشانسی آورده است.

سهرابی: ماشین‌سازی بد بازی نمی‌کند اما بدشانس است

(image)

مدیرعامل ماشین‌سازی می‌گوید: این تیم در مسابقات لیگ امسال با وجود بازیکنان مصدوم بدشانسی آورده است.
سهرابی: ماشین‌سازی بد بازی نمی‌کند اما بدشانس است

ممکن است بپسندید...