شرایط در حلب بحرانی و حساس است/ باید یک آتش بس فوری در سوریه برقرار شود

شرایط در حلب بحرانی و حساس است/ باید یک آتش بس فوری در سوریه برقرار شود

وزیر خارجه ترکیه امروز جمعه ضمن بحرانی خواندن اوضاع در شهر حلب سوریه، خواستار برقراری آتش بس فوری در سراسر سوریه شده است.

شرایط در حلب بحرانی و حساس است/ باید یک آتش بس فوری در سوریه برقرار شود

(image)

وزیر خارجه ترکیه امروز جمعه ضمن بحرانی خواندن اوضاع در شهر حلب سوریه، خواستار برقراری آتش بس فوری در سراسر سوریه شده است.
شرایط در حلب بحرانی و حساس است/ باید یک آتش بس فوری در سوریه برقرار شود

ممکن است بپسندید...