نفت آبادان نیمه اول سیاه‌جامگان را شکست داد

نفت آبادان نیمه اول سیاه‌جامگان را شکست داد

نیمه اول دیدار تیم‌‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و سیا‌ه‌جامگان با برتری تیم آبادانی به پایان رسید.

نفت آبادان نیمه اول سیاه‌جامگان را شکست داد

(image)

نیمه اول دیدار تیم‌‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و سیا‌ه‌جامگان با برتری تیم آبادانی به پایان رسید.
نفت آبادان نیمه اول سیاه‌جامگان را شکست داد

ممکن است بپسندید...