پیکرهای مطهر ۳ شهید انفجار حله در دزفول و شوش تشییع شد

پیکرهای مطهر ۳ شهید انفجار حله در دزفول و شوش تشییع شد

پیکرهای مطهر سه شهید فاجعه حله عراق صبح روز جمعه در در شهرهای دزفول و شوش در استان خوزستان تشییع و به خاک سپرده شدند.

پیکرهای مطهر ۳ شهید انفجار حله در دزفول و شوش تشییع شد

(image)

پیکرهای مطهر سه شهید فاجعه حله عراق صبح روز جمعه در در شهرهای دزفول و شوش در استان خوزستان تشییع و به خاک سپرده شدند.
پیکرهای مطهر ۳ شهید انفجار حله در دزفول و شوش تشییع شد

ممکن است بپسندید...