اخباری کوتاه از باشگاه پرسپولیس

اخباری کوتاه از باشگاه پرسپولیس

با تصمیم سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین فردای این تیم تعطیل شد.

اخباری کوتاه از باشگاه پرسپولیس

(image)

با تصمیم سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین فردای این تیم تعطیل شد.
اخباری کوتاه از باشگاه پرسپولیس

ممکن است بپسندید...