ارتباط بین افسردگی و بدخوابی‌ها

ارتباط بین افسردگی و بدخوابی‌ها

مطالعات نشان می دهد افراد بزرگسال مبتلا به بیخوابی بیش از دیگران علائم اضطراب و افسردگی را در زندگی تجربه می کنند.

ارتباط بین افسردگی و بدخوابی‌ها

(image)

مطالعات نشان می دهد افراد بزرگسال مبتلا به بیخوابی بیش از دیگران علائم اضطراب و افسردگی را در زندگی تجربه می کنند.
ارتباط بین افسردگی و بدخوابی‌ها

ممکن است بپسندید...