ایستگاه‌ها و قطارهای مترو به نام رسول خوبی‌ها مزین می‌شوند

ایستگاه‌ها و قطارهای مترو به نام رسول خوبی‌ها مزین می‌شوند

شرکت بهره برداری مترو تهران به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول، ویژه برنامه‌هایی را در ایستگاه‌های مترو برگزار می‌کند.

ایستگاه‌ها و قطارهای مترو به نام رسول خوبی‌ها مزین می‌شوند

(image)

شرکت بهره برداری مترو تهران به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول، ویژه برنامه‌هایی را در ایستگاه‌های مترو برگزار می‌کند.
ایستگاه‌ها و قطارهای مترو به نام رسول خوبی‌ها مزین می‌شوند

ممکن است بپسندید...