بازدید کیم جونگ اون از رزمایش نیروهای مسلح کره شمالی

بازدید کیم جونگ اون از رزمایش نیروهای مسلح کره شمالی

رهبر کره شمالی از رزمایش نیروهای مسلح این کشور در سواحل بازدید کرد.

بازدید کیم جونگ اون از رزمایش نیروهای مسلح کره شمالی

(image)

رهبر کره شمالی از رزمایش نیروهای مسلح این کشور در سواحل بازدید کرد.
بازدید کیم جونگ اون از رزمایش نیروهای مسلح کره شمالی

ممکن است بپسندید...