بزرگداشت شهدای گمنام در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود

بزرگداشت شهدای گمنام در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود

بزرگداشت شهدای گمنام امروز ساعت ۱۸:۳۰ در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود.

بزرگداشت شهدای گمنام در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود

(image)

بزرگداشت شهدای گمنام امروز ساعت ۱۸:۳۰ در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود.
بزرگداشت شهدای گمنام در سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...