بی‌توجهی تاکتیکی عربستان به مصر یا بی‌محلی عامدانه السیسی به ملک سلمان؟

بی‌توجهی تاکتیکی عربستان به مصر یا بی‌محلی عامدانه السیسی به ملک سلمان؟

در حالی که رسانه‌ها از وجود میانجیگری برای حل اختلافات عربستان و مصر در جریان حضور ملک سلمان و عبدالفتاح السیسی در امارات خبر داده بودند، رئیس جمهور مصر امروز بدون دیدار با پادشاه عربستان ابوظبی را ترک کرد.

بی‌توجهی تاکتیکی عربستان به مصر یا بی‌محلی عامدانه السیسی به ملک سلمان؟

(image)

در حالی که رسانه‌ها از وجود میانجیگری برای حل اختلافات عربستان و مصر در جریان حضور ملک سلمان و عبدالفتاح السیسی در امارات خبر داده بودند، رئیس جمهور مصر امروز بدون دیدار با پادشاه عربستان ابوظبی را ترک کرد.
بی‌توجهی تاکتیکی عربستان به مصر یا بی‌محلی عامدانه السیسی به ملک سلمان؟

ممکن است بپسندید...