تب کودک؛ نشانه‌ای خطرناک

تب کودک؛ نشانه‌ای خطرناک

متخصصان بیمارستان طبی کودکان به مردم توصیه کرده اند که تب کودک به ویژه تب های همراه با سردرد و استفراغ را جدی بگیرند و هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.

تب کودک؛ نشانه‌ای خطرناک

(image)

متخصصان بیمارستان طبی کودکان به مردم توصیه کرده اند که تب کودک به ویژه تب های همراه با سردرد و استفراغ را جدی بگیرند و هر چه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.
تب کودک؛ نشانه‌ای خطرناک

ممکن است بپسندید...