حضور ظریف در ضیافت شام نخست‌وزیر هند

حضور ظریف در ضیافت شام نخست‌وزیر هند

وزیر امور خارجه ایران در ضیافت شام کاری میهمانان ویژه اجلاس قلب آسیا که با حضور نخست‌وزیر هند برگزار شد، حضور یافت.

حضور ظریف در ضیافت شام نخست‌وزیر هند

(image)

وزیر امور خارجه ایران در ضیافت شام کاری میهمانان ویژه اجلاس قلب آسیا که با حضور نخست‌وزیر هند برگزار شد، حضور یافت.
حضور ظریف در ضیافت شام نخست‌وزیر هند

ممکن است بپسندید...