حمله داعش به اروپا با خودروهای بمبگذاری شده و جنگ شیمیایی در آینده

حمله داعش به اروپا با خودروهای بمبگذاری شده و جنگ شیمیایی در آینده

یک مقام ارشد امنیتی اروپا روز جمعه هشدار داد که گروه تروریستی داعش بار دیگر به اروپا حمله خواهد کرد و احتمالا از خودروهای بمب‌گذاری شده، جنگ شیمیایی و سایبری استفاده خواهد کرد.

حمله داعش به اروپا با خودروهای بمبگذاری شده و جنگ شیمیایی در آینده

(image)

یک مقام ارشد امنیتی اروپا روز جمعه هشدار داد که گروه تروریستی داعش بار دیگر به اروپا حمله خواهد کرد و احتمالا از خودروهای بمب‌گذاری شده، جنگ شیمیایی و سایبری استفاده خواهد کرد.
حمله داعش به اروپا با خودروهای بمبگذاری شده و جنگ شیمیایی در آینده

ممکن است بپسندید...