رئیس شورای عالی یمن: صلح همواره گزینه اول یمنی‌هاست

رئیس شورای عالی یمن: صلح همواره گزینه اول یمنی‌هاست

رئیس شورای عالی سیاسی یمن ضمن تأکید بر اینکه صلح همواره گزینه اول یمنی‌ها خواهد بود، سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌های عربستان را محکوم کرد.

رئیس شورای عالی یمن: صلح همواره گزینه اول یمنی‌هاست

(image)

رئیس شورای عالی سیاسی یمن ضمن تأکید بر اینکه صلح همواره گزینه اول یمنی‌ها خواهد بود، سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت‌های عربستان را محکوم کرد.
رئیس شورای عالی یمن: صلح همواره گزینه اول یمنی‌هاست

ممکن است بپسندید...