روبن: از بازی بایرن مقابل ماینس لذت بردم

روبن: از بازی بایرن مقابل ماینس لذت بردم

ستاره هلندی که گل دوم بایرنی‌ها را به ماینس زد، گفت:از بازی تیمم لذت بردم چون هفته‌‌‌ها بود که اینگونه بازی نکردیم.

روبن: از بازی بایرن مقابل ماینس لذت بردم

(image)

ستاره هلندی که گل دوم بایرنی‌ها را به ماینس زد، گفت:از بازی تیمم لذت بردم چون هفته‌‌‌ها بود که اینگونه بازی نکردیم.
روبن: از بازی بایرن مقابل ماینس لذت بردم

ممکن است بپسندید...