مناظره سیاسی بلوکات و حق‌‌‌شناس در دانشگاه شهید بهشتی

مناظره سیاسی بلوکات و حق‌‌‌شناس در دانشگاه شهید بهشتی

مناظره سیاسی عملکرد دولت یازدهم با حضور بلوکات و حق‌‌‌شناس ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی بر پا می‌‌شود.

مناظره سیاسی بلوکات و حق‌‌‌شناس در دانشگاه شهید بهشتی

(image)

مناظره سیاسی عملکرد دولت یازدهم با حضور بلوکات و حق‌‌‌شناس ۱۶ آذر به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی بر پا می‌‌شود.
مناظره سیاسی بلوکات و حق‌‌‌شناس در دانشگاه شهید بهشتی

ممکن است بپسندید...