ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی در دانشگاه آزاد شیراز

ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی در دانشگاه آزاد شیراز

ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استراتژیک در دانشگاه آزاد شیراز برگزار می‌شود.

ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی در دانشگاه آزاد شیراز

(image)

ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی، کارشناس مسائل بین‌الملل و استراتژیک در دانشگاه آزاد شیراز برگزار می‌شود.
ویژه برنامه روز دانشجو با سخنرانی صدرالدین حسینی در دانشگاه آزاد شیراز

ممکن است بپسندید...