گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود

گرامیداشت روز دانشجو ۱۶ آذر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود.

گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود

(image)

گرامیداشت روز دانشجو ۱۶ آذر در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود.
گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...