اولین همایش بزرگداشت روزGISدر شرق کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

اولین همایش بزرگداشت روزGISدر شرق کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

مراسم بزرگداشت روز «جی آی اس» برای اولین بار در شرق کشور امروز با حضور دانشجویان و اعضای هیات علمی به همت انجمن علمی گروه علوم جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

اولین همایش بزرگداشت روزGISدر شرق کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

(image)

مراسم بزرگداشت روز «جی آی اس» برای اولین بار در شرق کشور امروز با حضور دانشجویان و اعضای هیات علمی به همت انجمن علمی گروه علوم جغرافیای دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
اولین همایش بزرگداشت روزGISدر شرق کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

ممکن است بپسندید...