بیمارانی از عراق و آذربایجان برای درمان لیزری به ایران می‌آیند/ کاربرد درمان با لیزر در اندومترویز

بیمارانی از عراق و آذربایجان برای درمان لیزری به ایران می‌آیند/ کاربرد درمان با لیزر در اندومترویز

دبیر علمی دومین سمینار کاربرد لیزر در اورولوژی، از مراجعه بیماران برخی کشورهای منطقه به بیمارستان شهدای تجریش برای درمان پروستات با لیزر خبر داد.

بیمارانی از عراق و آذربایجان برای درمان لیزری به ایران می‌آیند/ کاربرد درمان با لیزر در اندومترویز

(image)

دبیر علمی دومین سمینار کاربرد لیزر در اورولوژی، از مراجعه بیماران برخی کشورهای منطقه به بیمارستان شهدای تجریش برای درمان پروستات با لیزر خبر داد.
بیمارانی از عراق و آذربایجان برای درمان لیزری به ایران می‌آیند/ کاربرد درمان با لیزر در اندومترویز

ممکن است بپسندید...