تورهای گردشگری با لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی‌آیند!

تورهای گردشگری با لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی‌آیند!

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با بیان اینکه تورهای گردشگری به خاطر لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی آیند، بلکه باید برای تبلیغات تورها هزینه کرد، خطاب به دولتی‌ها گفت: دولت یازدهم بیاید بگوید چه واگذاری به بخش خصوصی انجام داده است؟

تورهای گردشگری با لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی‌آیند!

(image)

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور با بیان اینکه تورهای گردشگری به خاطر لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی آیند، بلکه باید برای تبلیغات تورها هزینه کرد، خطاب به دولتی‌ها گفت: دولت یازدهم بیاید بگوید چه واگذاری به بخش خصوصی انجام داده است؟
تورهای گردشگری با لبخند رئیس‌جمهور و وزیر خارجه به ایران نمی‌آیند!

ممکن است بپسندید...