دولت به جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است

دولت به جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کشور از مشکلات عمیقی رنج می‌برد که متأسفانه در برخی بخش‌ها از طاقت مردم خارج‌شده است، گفت: دولت به‌جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است.

دولت به جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است

(image)

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کشور از مشکلات عمیقی رنج می‌برد که متأسفانه در برخی بخش‌ها از طاقت مردم خارج‌شده است، گفت: دولت به‌جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است.
دولت به جای حل مشکلات به دنبال تولید کنایه است

ممکن است بپسندید...